Produkty

Strategie bydlení

SPF

Přispíváme k řešení problémů obcí a regionů v oblasti strategií zacílených na problematiku bydlení. Umíme nabídnout řešení nejen regionům, které v důsledku zvyšujícího se počtu obyvatel trápí nedostatečné kapacity bydlení, ale i obcím, které se naopak potýkají s úbytkem obyvatel. Přistupujeme k této problematice v celé šíři, například v souvislosti s dopravní dostupností, urbanistickým řešením, ale i ve vztahu k sociálním začleňováním osob v bytové nouzi. Díky našim zkušenostem v dotačním poradenství umíme strategie provazovat s konkrétními finančními nástroji, jak z národních, tak evropských zdrojů.

Nabízené služby

  • Analýzy absorpční kapacity bydlení
  • Koncepce a strategie v oblasti bydlení
  • Analýzy potřeb v oblasti dostupného a sociálního bydlení, včetně prognóz
  • Vedení a facilitace pracovních skupin a veřejných projednání
  • Atraktivní a srozumitelná prezentace analytických zjištění a výstupů pro veřejnost
  • Tvorba doporučených řešení na základě analyzovaných dat

Vybrané reference

  • Strategie bydlení pro město Pardubice
  • Analýza absorpční kapacity bytového fondu obcí v rámci IPRÚ Mladá Boleslav – Odborná analýza sociálního prostředí v IPRÚ Mladá Boleslav

Expertní tým

Bc. Ladislav Marek

vedoucí týmu

e-mail: marek@spfgroup.org
tel: +420 702 064 653

 

SPF

Další členové týmu:

Josef Miškovský
Mgr. Nela Hrušková
Ing. Kateřina Marešová
Mgr. Josef Mareš

Spolupracující organizace:

ACoRD CZ
B-inside
Studio acht