Reference

SPF

  • Název projektu: Strategie bydlení pro město Pardubice
  • Zadavatel: Statutární město Pardubice
  • Rok zpracování: 2019 – 2020

Stručný popis projektu

V souladu se zadáním nositele strategie Statutárního města byla zpracována strategie zacílená na identifikaci kritických míst v oblasti bydlení ve městě a navrhuje kroky, které umožní tento sektor rozvíjet. Téma zahrnuje jak nabídku obecního bydlení a sociální bydlení, tak i širší vztahy a formování urbanistické struktury města.

Role SPF Group

Zakázka vznikala v úzké spolupráci se Studiem Acht, jehož odborníci rozvíjeli zejména urbanistickou stránku strategie.

Odkaz na finální výstup >>