Reference

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce a jimi zřízené či založené organizace. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru. Zaměřujeme se na oblast strategického a prostorového plánování, oblast dotačního poradenství a projektového řízení, a podílíme se na řadě mezinárodních projektů.

Příklady významných zakázek:

Strategické a prostorové plánování

Strategie rozvoje měst a regionů

Název projektu: Studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice–Kvasiny–Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel: ŠKODA AUTO, a.s., závod Kvasiny, a Nadační fond ŠKODA AUTO

Realizace: 2020 – 2021

Studie rozvoje a využití území

Název projektu: Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží

Zadavatel: Statutární město Děčín

Realizace: 2020 – 2021

Evaluace strategií, programů a projektů

Název projektu: Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Realizace: 2019 – 2020

Procesní fungování úřadů a institucí

Název projektu: Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod

Zadavatel: MÚ Český Brod

Realizace: 2011 – 2013

Řešení potřeb v oblasti sociálních služeb

Název projektu: Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora

Zadavatel: Město Kutná Hora

Realizace: 2017 – 2018

Strategie cestovního ruchu

Název projektu: Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021-2026

Zadavatel: Ústecký kraj

Realizace: 2021

Dopravní plánování

Název projektu: Plán udržitelné městské mobility (PUMM) Liberec – Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Statutární město Liberec

Realizace: 2020 – 2021

Strategie bydlení

Název projektu: Strategie bydlení pro město Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Realizace: 2019 – 2020

Kvalitativní a kvantitativní šetření

Název projektu: Dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části Praha 17

Zadavatel: Městská část Praha 17

Realizace: 2017, 2022

Dotační poradenství a projektové řízení

Od roku 2004 společnost připravila a administrovala více něž 550 projektů podpořených v rámci evropských fondů s celkovým obratem přesahujícím částku 18 mld. Kč.

Zaměřujeme se zejména na realizace infrastrukturních projektů v oblasti rozvoje dopravy (páteřní dopravní sítě, energetické úspory ve stanicích metra, budování vodíkových stanic, nákupy autobusů, telematika atd.), cestovního ruchu, kultury, sociálních služeb a životního prostředí, či na neinvestiční projekty z oblasti vzdělávání, školství a sociálních věcí.

V roce 2022 byla zahájena příprava desítek projektů s cílem zajistit jejich financování prostřednictvím některého z následujících finančních zdrojů: Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Fond spravedlivé transformace, Evropský sociální fond, Modernizační fond atd.
Mezi klíčové projekty v nadcházejícím období patří zejména infrastrukturní projekt Zavádění vodíkové mobility pro potřeby města Ústí nad Labem, který je definován jako tzv. strategický projekt v rámci OP Fond spravedlivá transformace, dále pak projekty dopravních podniků předkládaných v rámci ITI Ústecko – chomutovské aglomerace či projekt R.U.R. předkládaný Univerzitou J. E. Purkyně.
Mezi naše klienty patří zejména města, obce a dopravní podniky na území ČR, dále pak městské části v Praze, Ústecký kraj, Arcibiskupství pražské, Univerzita J. E. Purkyně, nemocnice, zdravotnická zařízení aj.

Operační program Doprava

· Telematika Mladá Boleslav
· Výstavba vodíkové plnící stanice v Ústí nad Labem
· Výstavba vodíkové plnící stanice Janov
· Tramvajová smyčka Zahradní město
· Tramvajová trať Sídl. Barrandov – Holyně – Slivenec: 2. etapa (úsek Holyně – Slivenec)
· Tramvajová trať Malovanka – Strahov
· Tramvajová trať Václavské náměstí ČÁST Novostavba TT
· Tramvajová trať Muzeum
· Trať na Veselí – Pankrác – Budějovická: část Hvězdova – Pankrác

Operační program Praha – pól růstu ČR

· Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový
· Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí
· Modernizace osvětlení tunelů KC – HA
· Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Smíchovské nádraží a Můstek
· Komunitní centrum Kunratice
· Modernizace učeben ZŠ Na Balabence, ZŠ Špitálská, ZŠ Meteorologická, ZŠ T.G.M

Integrovaný regionální operační program

· Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna a kostel sv. Václava
· Svatý Bartoloměj – Kolínský gotický skvost
· Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě
· Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu
· Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna
· Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
· Obnova muzea v Krupce včetně expozic

· Dopravní podnik města Děčína, a.s.

  • Modernizace odbavovacího systému
  • Rozvoj elektromobility v MAD – realizace dobíjecí stanice související s nákupem elektrobusů
  • Rozvoj elektromobility v MAD – nákup a provoz elektrobusů

· Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. 

  • Nákup parciálních trolejbusů – 2.etapa
  • Nákup parciálních trolejbusů – 3.etapa
  • Inteligentní zastávky MHD

· Rozvoj a zvýšení odolnosti Nemocnice Vrchlabí – dlouhodobě nemocní

Operační program Zaměstnanost

· Program rozvoje Ústeckého kraje – Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje
· Efektivní řízení na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí

REACT-EU

· Rozvoj laboratorních kapacit – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
· Dospávací jednotka – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
· Přístrojové vybavení – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Modernizační fond

· Fotovoltaická elektrárna Dynín – 36,6 MWp
· Fotovoltaická elektrárna Kozlovice – 5,27 MWp
· Fotovoltaická elektrárna Sunín, Velký Třebešov
· Fotovoltaická elektrárna Solarset360, Velký Třebešov
· Výstavba soustavy FVE na budovách MČ Praha 9
· Výstavba MŠ Kovářská – MČ Praha 9 (Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře)
· Výstavba ZŠ U Elektry – MČ Praha 9 (Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře)

Operační program životní prostředí 2021+

· Odstranění staré ekologické zátěže u Olšan u Prostějova, 2. etapa
· Dokončení vodovodu Líska, Česká Kamenice
· Kanalizace Žandov – město Chlumec
· Zpracování analýzy rizik – skládka Hajmrlov
· Zpracování analýzy rizik – Důl Michael, jeho haldy a objekt Grafitárny, město Kunštát
· Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 3. etapa
· Modernizace bioplynové stanice Všebořice – II. Etapa

Národní plán obnovy

· Revitalizace MŠ Pohádka v Praze 12
· Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. – Domov důchodců Libochovice
· Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o. – rekonstrukce budovy gymnázia
· Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice
· Modernizace bioplynové stanice Všebořice – Evaporace digestátu

Fond spravedlivé transformace

· SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín-reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
· Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021+

· Vývoj prototypu mobilní sběrny vodíku
· Vývoj prototypu autonomní plničky H2
· Ostrovní systém skladování a následné využití energie z obnovitelných zdrojů – prototyp

Mezinárodní projekty

DRIM - Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants

Realizace: 01/2017 – 06/2019

Rozpočet: 1 522 169 EUR

Cíl: přispět ke zvýšení možností integrace přistěhovalců v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Maďarsku prostřednictvím informační platformy Podunajský Kompas

THETRIS - Exploring cultural heritage in Central Europe with THETRIS transnational church rout

Realizace: 01/2012 – 12/2014

Rozpočet: 1 509 856 EUR

Cíl: Podpora rozvoje venkova a udržitelného uchování církevního kulturního dědictví prostřednictvím oživení kulturně-poznávacího cestovního ruchu

YURA - Developing transnational transversal youth strategies in regions with migration

Realizace: 03/10-02/13

Rozpočet: 1 586 345 EUR

Cíl: Rozvoj mezinárodních strategií pro mladé v reakci na demografické změny a problém odlivu mozků