Náš tým

Náš tým disponuje zkušenými odborníky i mladými konzultanty v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, projektového a finančního řízení. Díky různým odbornostem a zkušenostem členů našeho týmu i díky spolupráci s dalšími společnostmi zabývajícími se sociologickými šetřeními, urbanismem, dopravním inženýrstvím apod. umíme vytvářet široké multidisciplinární týmy, které mají komplexní pohled na jednotlivá řešená témata.

Jednatelé

Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel

Oblast projektového a finančního řízení

wiesner@spfgroup.org

+420 603 345 391


Vzdělání:
• inženýrské: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, obor Ekonomie a management
• MBA: Prague International Business School

Ing. Jan Vojtek, jednatel

Oblast strategického a prostorového plánování

vojtek@spfgroup.org

+420 777 072 307


Vzdělání:
• inženýrské: Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor Ekonomika a řízení
• postgraduální: Masarykův ústav ČVUT, obor Management veřejné správy

Ing. Petr Honskus, jednatel

Oblast životního prostředí

honskus@spfgroup.org

+420 606 686 997


Vzdělání:
• inženýrské: Vysoká škola chemicko–technologická Praha, Fakulta chemické technologie, obor Technologie silikátů

Asistentka

Mgr. Iva Michalová

Konzultantka a asistentka projektů

michalova@spfgroup.org

+420 725 811 500

Vzdělání:
• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, obor Učitelství prvního stupně a tělesné výchovy

Náš tým

Ing. Markéta Bendová, Ph.D.

Projektové a finanční řízení a administrace projektů

bendova@spfgroup.org

Vzdělání:
• doktorské: Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Zemědělské inženýrství, obor Rostlinná produkce

Ing. Jana Tučková

Projektové a finanční řízení a administrace projektů

tuckova@spfgroup.org

Vzdělání:
• inženýrské: Technická univerzita Ostrava – Vysoká škola báňská, obor Informační a systémový management, komerční inženýrství

Ing. Iveta Holá

Projektové a finanční řízení a administrace projektů

hola@spfgroup.org

Vzdělání:
• inženýrské: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Profesní CV >>

Mgr. Gabriela Šulmanová

Strategické a prostorové plánování a projektové a finanční řízení

sulmanova@spfgroup.org

Vzdělání:
• magisterské: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
Profesní CV >>

Mgr. Jakub Benda

Strategické a prostorové plánování a projektové a finanční řízení

benda@spfgroup.org

Vzdělání:
• magisterské: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie a kartografie se specializací Regionální geografie
Profesní CV >>

Ing. Ľubica Kotoučková

Projektové a finanční řízení a administrace projektů

lubica.kotouckova@seznam.cz


Vzdělání:
• inženýrské: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Ing. Jaroslav Kreuz

Oblast životního prostředí

jaroslav.kreuz@gmail.com

Vzdělání:
• inženýrské: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Hospodářská politika

Mgr. Josef Mareš

Strategické, prostorové a dopravní plánování

mares@spfgroup.org


Vzdělání:
• magisterské: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, obor Učitelství dějepisu a geografie pro střední školy
Profesní CV >>

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

Strategické a prostorové plánování

miskovsky@spfgroup.org


Vzdělání:
• doktorské: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
Profesní CV >>

Ing. Jiří Třešňák

Projektové a finanční řízení a administrace projektů

tresnak@spfgroup.org

Vzdělání:
• bakalářské: Západočeská univerzita, Právnická fakulta, obor Veřejná správa
• inženýrské: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Profesní CV >>

Bc. Ladislav Marek

Strategické a prostorové plánování a plánování sociálních služeb

marek@spfgroup.org


Vzdělání:
• bakalářské: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, obor Sociální a pastorační práce

Mgr. Tereza Bendová

Projektové a finanční řízení a administrace projektů

tbendova@spfgroup.org


Vzdělání:
• inženýrské: České vysoké učení technické v Praze, obor Management a ekonomie ve stavebnictví

Mgr. Simona Mrázková

Projektové a finanční řízení a oblasti PR

mrazkova@spfgroup.org


Vzdělání:
• bakalářské: Masarykova univerzita v Brně, obor Evropská studia se zaměřením na strukturální fondy EU a projektové řízení
• magisterské: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mediální studia

Mgr. Nela Hrušková

Strategické a prostorové plánování, demografický vývoj a sociologická šetření

hruskova@spfgroup.org

Vzdělání:
• bakalářské: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Demografie se sociální geografií
• magisterské: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
Profesní CV >>