Reference

SPF

  • Název projektu: Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod, 2011 – 2013
  • Zadavatel: MÚ Český Brod
  • Rok zpracování: 2011-2013

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu „Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ bylo zefektivnění a zkvalitnění řízení městského úřadu Český Brod, a to prostřednictvím celého souboru aktivit, které jsou sdruženy do 5 částí: zavedení projektového řízení, zavedení procesního řízení, tvorba strategického plánu a zásad jeho přípravy, posouzení ekonomických procesů. Spojovacím prvkem mezi jednotlivými aktivitami pak byla aktivita vzdělávání zaměstnanců úřadu v daných oblastech.

Role SPF Group

Pro každou část zakázky byla nejprve provedena analýza dostupné dokumentace a zjištění současného stavu formou řízených rozhovorů s pracovníky úřadu, následovala fáze zpracování příslušných metodik, do kterých byla zároveň zapracována doporučení na optimalizaci nastavení procesů v dané oblasti. Součástí všech části bylo rovněž školení zaměstnanců a poskytování konzultací.