SPF Group nabízí služby zejména organizacím veřejného sektoru, které realizují regionální politiku, politiku místního ekonomického rozvoje a politiku v oblasti životního prostředí.