Reference

SPF

  • Název projektu: Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna
  • Jméno klienta: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
  • Zdroj: IROP 2014-2020
  • Rok zpracování: 2018 – 2020
  • Rozpočet včetně výše obdržené dotace: celkové náklady 124 mil. Kč, dotace 110 mil. K4

Stručný popis projektu

Projekt spočíval v kompletní památkové obnově kostela vč. veškerého mobiliáře.

Role SPF Group

SPF Group zajišťovala kompletní projektový management.