Produkty

Studie proveditelnosti

SPF

Náš tým se zabývá přípravou a zpracováním Studií proveditelnosti projektových záměrů ve všech stupních připravenosti projektu. Studie proveditelnosti je většinou nedílnou součástí všech projektových žádostí o dotace (především spolufinancovaných EU). Účelem studie proveditelnosti dané dotační žádosti je zhodnotit předkládaný projekt dle kritérií stanovených konkrétním dotačním programem. Náš tým pracuje citlivě s požadavky jednotlivých dotačních programů a zajistí optimalizaci projektového záměru dle podmínek dotace.

Studie proveditelnosti slouží jako nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční (realizační) a fázi provozní. Díky zkušenosti našeho týmu s vlastní realizací projektů zajistíme maximálně efektivní nastavení projektu, jak v době přípravy a realizace, tak i v době udržitelnosti. Náš tým má zkušenosti s přípravou Studií proveditelnosti do všech Operačních programů předcházejících programových období. Nejčastěji ROP a IROP, dále pak OP PPR a OPŽP.

Nabízené služby

 • stanovení cíle projektu a jeho dopad na území/ trh/ cílovou skupinu
 • podrobný nákladový rozpočet včetně posouzení jeho proveditelnosti
 • časový harmonogram projektu, etapizace
 • možnosti a zdroje financování
 • technické a technologické řešení projektu
 • analýza trhu a poptávky
 • marketingová strategie
 • dodavatelské zajištění projektu
 • management projektu
 • finanční analýza a ekonomické zhodnocení efektivnosti (CBA analýza)
 • dopady na životní prostředí
 • analýza a řízení rizik

Expertní tým

Ing. Iveta Holá

vedoucí týmu

e-mail: hola@spfgroup.org
tel: +420 605 170 421

 

SPF