Produkty

Řešení potřeb v oblasti sociálních služeb

SPF

Zabýváme se analýzami potřeb poskytování sociálních služeb, identifikací sociálních problémů, jejich příčin a definováním návrhů řešení v sociální oblasti na území obcí, měst a regionů. Naše návrhy opíráme o zjištěná data a potřeby území a zároveň je provazujeme s reálnými finančními možnostmi měst a obcí i střednědobými plány sociálních služeb příslušných krajů. Používáme nejnovější metody a doporučené postupy, jako např. principy deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb. Náš odborný tým zahrnuje sociální pracovníky, sociální pedagogy, sociology, regionální geografy, ekonomy, i spolupracující organizace, např. Výzkumy Soukup, s.r.o., CpKP Střední Čechy, aj. Nabízíme také vzdělávání v oblasti plánování a řízení sociálních služeb pro obce, města a regiony.

Nabízené služby

 • Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb v území
 • Výzkumy a analýzy zacílené na popis sociálního prostředí v území
 • Analýzy financování sociálních služeb v území, včetně prognóz
 • Demografické studie, včetně prognóz
 • Vedení a facilitace pracovních skupin a veřejných projednání
 • Atraktivní a srozumitelná prezentace analytických zjištění a výstupů pro veřejnost
 • Tvorba doporučených řešení na základě analyzovaných dat
 • Zpracování komunitních či střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb
 • Definování vhodných postupů implementace plánů rozvoje sociálních služeb
 • Definování vhodných forem plnění povinností obcí uvedených v zákoně o sociálních službách
 • Vzdělávání v oblasti plánování a řízení sociálních služeb

Vybrané reference

Expertní tým

Bc. Ladislav Marek

vedoucí týmu

e-mail: marek@spfgroup.org
tel: +420 702 064 653

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Mareš
Mgr. Nela Hrušková
Ing. Kateřina Marešová
Bc. Ladislav Marek
Mgr. Gabriela Šulmanová

Spolupracující organizace:

Studio Acht
Výzkumy Soukup
ACoRD
CpKP Střední Čechy