Produkty

Kvalitativní a kvantitativní šetření

SPF

Zabýváme se realizací kvalitativních a kvantitativních šetření, zejména za účelem získání analytických informací a argumentační podpory pro zpracovávané strategie a připravované projekty ​i pro hodnocení (evaluaci – průběžnou i závěrečnou) dopadů realizovaných či dokončených programů a projektů. Nejčastěji provádíme tato šetření pro potřeby komunitních plánů, strategických plánů měst a obcí, plánování sociálních služeb (kapacity sociálních a návazných služeb, zjišťování potřeb atd.), dopravního plánování, plánování v oblasti školství, zhodnocení dopadů působení podnikatelských subjektů v území či evaluaci realizovaných veřejných strategií, politik a projektů financovaných z ESIF. Našimi klienty jsou v této oblasti typicky města, obce, kraje, orgány centrální správy, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Při realizaci šetření sázíme především na vlastní znalosti příslušné tematiky, města nebo regionu. V případech, kdy je třeba rozsáhlejšího počtu tazatelů nebo specifického metodického přístupu, spolupracujeme se sociology, kteří se zaměřují na výzkumy veřejného mínění a marketingové výzkumy.

Realizovali jsme desítky šetření s využitím různých metod. Pro zjištění názorů a potřeb obyvatel, návštěvníků či podnikatelů nejčastěji využíváme reprezentativní dotazníková šetření (online, tradiční „papírovou“ metodou, případně šetření telefonická), podpůrné ankety a diskusní a veřejná fóra, která sami moderujeme. Názory a potřeby odborné veřejnosti (tj. odborníků na dané téma nebo významných osobností působících v příslušném městě či regionu), poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb zjišťujeme pomocí strukturovaných řízených rozhovorů či fokusních skupin (focus group). ​Dále vykonáváme evaluační návštěvy na místě (v místě realizace projektu; u dotčených subjektů atd.) a využíváme také metodu zúčastněných pozorování, a to zejména za účelem získání osobní zkušenosti a primárních informací v daném prostředí.

Nabízené služby

 • Dotazníková šetření a ankety spokojenosti a potřeb obyvatel měst, obcí a regionů
 • Šetření názorů zástupců odborné veřejnosti pomocí strukturovaných řízených rozhovorů
 • Diskusní fóra a veřejná projednání při přípravě strategií pro města, obce a regiony
 • Šetření problémů a potřeb poskytování sociálních služeb pro účely plánování sociálních služeb a tvorby strategií v této oblasti
 • Šetření v oblasti dopadů poskytování sociálních služeb a dalších návazných služeb, či projektů za účelem kvalitního nastavení místních sítí sociálních a návazných služeb
 • Šetření návštěvnosti měst a regionů pro potřeby tvorby koncepcí cestovního ruchu
 • Dotazníková šetření, fokusní skupiny, strukturované rozhovory​, evaluační návštěvy a zúčastněná pozorování pro potřeby evaluací veřejných politik, ​strategií a projektů financovaných/realizovaných z ESIF.

Vybrané reference

 • Dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části Praha 17 (zadavatel MČ Praha 17, 2017 a 2022)
 • Hodnocení a analýza návštěvnosti Ústeckého kraje s využitím dotazníkového šetření mezi populací Česka a Saska (zadavatel Ústecký kraj, 2017)
 • Studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice–Kvasiny–Rychnov nad Kněžnou s využitím řízených rozhovorů s regionálními osobnostmi a dotazníkového šetření mezi starosty obcí (zadavatel ŠKODA AUTO, závod Kvasiny, a Nadační fond ŠKODA AUTO, 2020-2021)
 • Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji (zadavatel Ústecký kraj, 2022)
 • Výzkum sociálních služeb v území SO ORP Kutná Hora (2018-2019)
 • Dotazníkové šetření mezi obyvateli, rozhovory s osobnostmi města a diskusní fóra k vybraným problematikám v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí a Komunitního plánu péče města Benešova nad Ploučnicí (zadavatel Město Benešov nad Ploučnicí, 2015-2016)

Expertní tým

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

vedoucí týmu

e-mail: miskovsky@spfgroup.org
tel: +420 737 487 585

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Nela Hrušková
Bc. Ladislav Marek
Mgr. Simona Mrázková
Mgr. Gabriela Šulmanová
Mgr. Josef Mareš

Spolupracující organizace:

B-inside
Výzkumy Soukup
Naviga Advisory and Evaluation