Strategic planning - Reference

Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod.

Komplexně zaměřený projekt zahrnující zavedení systému projektového řízení na MěÚ, zavedení procesního řízení na MěÚ, zpracování aktualizace strategického plánu města, zefektivnění ekonomických procesů na MěÚ a jeho příspěvkových organizací, a vzdělávání zaměstnanců MěÚ v rámci realizovaných aktivit. 2010/10 - 2013/05

Vzdělávání a poradenství - "Vstřícný úřad, spokojený občan" (Semily).

V rámci vzdělávacího projektu byly realizovány vzdělávací a poradenské aktivity v procesním řízení, strategickém řízení a metodice průzkumů. 2010/12 - 2012/05

Strategický plán rozvoje obce Jesenice.

Zpracování strategického plánu obce v dynamicky se proměňujícím zázemí hlavního města Prahy. 2011/08 - 2012/03

Aktualizace strategické vize strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020.

Zpracování krajské strategie v horizontu příštího programovacího období kohezní politiky zahrnující analýzu vnitřních i vnějších rozvojových podmínek, návrh vize, priorit a opatření a podrobný popis implementace strategie. 2011/08 - 2012/03

Odborné zajištění projektu Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko.

Pasportizace projektových záměrů na území regionu, jejich vyhodnocení a vytvoření akčního plánu vybraných projektů. 2011/08 - 2011/11

Akční plán rozvoje obce Vědomice 2011 – 2014.

Cílem projektu bylo zpracování socio-ekonomické analýzy a pasportizace projektových záměrů obce, vyhodnocení projektových záměrů a vypracování akčního plánu obce ba roky 2011 až 2014 včetně mapy s lokalizací projektových záměrů. 2011/03 - 2011/06

Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku - Analytické studie.

Organizace a technické zajištění konference cestovního ruchu, návrh trasy a marketingu produktu "Nová Hřebenovka" a) aktualizace Koncepce cestovního ruchu pro turistický region České Švýcarsko. 2010/05 - 2011/05

Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi.

Kompletní zpracování strategického plánu města vč. sociálně-ekonomické analýzy (profilu města), realizace a vyhodnocení průzkumů mezi obyvateli města a vybranými subjekty ve městě, formulace rozvojové vize a hierarchie priorit a opatření a implementační části vč. návrhu akčního plánu. 2010/09 - 2011/04

Aktualizace sociálně-ekonomické analýzy města Kladna.

Aktualizace současného stavu města a aktualizaci SWOT analýzy jako součásti Strategického plánu rozvoje města Kladna, část Analýza a profil města. 2010/08 - 2010/12

Podkladová analýza pro přípravu Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU.

Podkladová sociálně-ekonomická analýza kraje. 2009/12 - 2010/05