Preparation and implementation of projects - Reference

V oblasti přípravy a realizace projektů patří mezi klíčové aktivity společnosti realizace projektu Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů. V rámci tohoto projektu poskytuje odborný tým SPF Group, s.r.o. technickou asistenci subjektům, které získaly finanční podporu ze strukturálních fondů, a to s cílem minimalizovat jakékoliv finanční korekce související s nedodržením smluvních podmínek na straně příjemců dotací.

Aktuálně byla také zahájena příprava projektů do relevantních výzev ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Střední Čechy, Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, ERASMUS a EHP/Norské fondy 2009 – 2014.

Naše společnost zároveň provádí administraci / monitoring více než 10 projektů podpořených v rámci regionálních operačních programů, OPŽP a Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

Od počátku působení naší společnosti na trhu konzultačních služeb v oblasti zpracování a administrace projektů jsme zpracovali / administrovali více než 100 žádostí s celkovým objemem investičních prostředků vyšším než 9 mld Kč zejména v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a životního prostředí.