Evaluation of EU programmes - Reference

Aktualizace sociálně-ekonomické analýzy města Kladna.

Aktualizace současného stavu města a aktualizaci SWOT analýzy jako součásti Strategického plánu rozvoje města Kladna, část Analýza a profil města. 2010/08 - 2010/12

Analýza socioekonomického rozvoje Ústeckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky,

Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010

Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007-2013.

Cílem projektu bylo posoudit a provést syntézu závěrů mid-term evaluací Programů rozvoje venkova všech členských zemí EU. Tato „metaevaluace“ byla realizována pod vedením ÖIR - Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning. SPF Group bylo do projektu zapojeno jako expert za ČR a Slovensko, 2012/2-2012/8. Hodnocení efektivity intervencí/Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod / 2012

Optimalizace procesů realizovaných Odborem strukturálních fondů v rámci administrace IOP a OP LZZ

/ 2010