RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.

RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D. je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Absolvovala několik odborných stáží na European Policies Research Centre, University of Strathclyde v Glasgow. Od roku 2005 se podílí na projektech v oblasti regionální politiky, politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a regionálního rozvoje. Byla zapojena do přípravy realizačních dokumentů pro implementaci programů politiky soudržnosti 2007-2013. Působí jako národní expert v mezinárodních evaluačních projektech pro Evropskou komisi (např. ex post evaluace řídících a implementačních systémů programů ERDF 2000-2006 nebo Kohezního fondu, resp. ISPA 2000-2006) a projektech zaměřených na mezinárodní sdílení zkušeností s implementací strukturálních fondů (IQ-Net, Terco) a regionální politiky (EoRPA) – viz www.eprc.strath.ac.uk/eprc/. Má zkušenosti s vědeckou, publikační a pedagogickou činností. Působí jako vědecký pracovník na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha (www.urrlab.cz). Od roku 2016 se coby partner podílí na rozvoji společnosti SPF Competence plus s cílem posílit její roli v oblasti mezinárodních projektů.

e-mail: fertrova@spfgroup.org, tel.: +420 723 109 483