RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geografie−biologie, v roce 2010 zakončila na téže univerzitě postgraduální studium v oboru socioekonomická geografie a regionální rozvoj a současně postgraduální studium v oboru ekonomických věd na Univerzitě Lumière Lyon 2. Působila ve společnosti DHV CR jako konzultant. Zejména se specializuje na problematiku politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, regionální politiky ČR a lokálního a regionálního rozvoje. V letech 2004–2005 spolupracovala na projektu francouzské vlády „Les Dimensions critiques du calcul économique“ se zaměřením na evaluaci přijatelnosti veřejných politik, od roku 2005 pak na řadě projektů spojených s přípravou a realizací programového období 2007-2013, ale i na globálněji zaměřených koncepčně analytických a evaluačních projektech. Od roku 2008 spolupracuje na dlouhodobém mezinárodním projektu IQ-Net zaměřeném na sdílení zkušeností s implementací strukturálních fondů mezi jednotlivými členskými státy. V současné době působí v oblasti konzultačních služeb jako externí pracovník. Od roku 2016 se coby partner podílí na rozvoji společnosti SPF Competence plus s cílem posílit její roli v oblasti mezinárodních projektů.

e-mail: jungwiertova@spfgroup.org, tel.: +420 606 550 218