Mgr. Simona Kosíková Šulcová

Mgr. Simona Kosíková Šulcová je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru ochrana životního prostředí. Od května 2007 je samostatným konzultantem, v letech 1998 - 2007 působila ve funkci ředitelky české kanceláře Regionálního environmentálního centra (REC ČR). Má praktické zkušenosti se strategickým a projektovým řízením národních i mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí. Dlouhodobě se specializuje na oblast posuzování vlivů na životní prostředí, zejména otázky posuzování koncepcí (SEA) a posuzování z hlediska udržitelného rozvoje (SA). V letech 2000-2006 se podílela jako vedoucí nebo člen týmu na množství projektů SEA včetně hodnocení národních rozvojových plánů a souvisejících programových dokumentů, a účastnila se různých mezinárodních aktivit rozvoje oblasti environmentálního posuzování v ČR a v dalších zemích střední a východní Evropy. Je členem pracovní skupiny SEA Task Team při OECD DAC ENVIRONET, členem Mezinárodní asociace pro posuzování vlivů (IAIA) a zakládajícím členem národní Iniciativy pro místní udržitelný rozvoj zaměřené na zavádění a sledování indikátorů udržitelného rozvoje ve městech a mikroregionech ČR. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky je členem týmu projektů realizovaných ve Vietnamu.

e-mail: kosikova@spfgroup.org, tel. +420 604 839 626