Mgr. Nela Hrušková

Mgr. Nela Hrušková je absolventkou bakalářského studijního oboru Demografie se sociální geografií Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a navazujícího magisterské studium na téže fakultě, obor Sociální geografie a regionální rozvoj.

Od roku 2014 působila ve společnosti MEPCO, s.r.o., jako projektová manažerka. Současně působila krátkodobě na pozici metodičky navazování meziobecní spolupráce projektu, jehož nositelem byl Svaz a měst obcí ČR, ve které se zaměřovala na metodiku a analytiku benchmarkingové aktivity. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na podporu efektivního rozvoje a řízení obcí a měst, uplatnění nástrojů ke zlepšení strategického plánování a řízení. Zpracovává strategické dokumenty jak na místní, tak regionální úrovni.

 

e-mail: hruskova@spfgroup.orgtel.: +420 603 580 690