Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. je absolvent oboru sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je rovněž absolventem navazujícího doktorského studia téhož oboru. Od července roku 2009 spolupracuje s týmem SPF Group jako samostatný konzultant V letech 2004 - 2006 pracoval v DHV CR, spol. s r.o., nejprve jako konzultant, od ledna do června 2007 na pozici vedoucího projektů. Hlavní oblast činnosti představuje zpracovávání strategických plánů a dalších dokumentů rozvoje měst, mikroregionů a krajů, koncepcí, analýz a studií rozvoje cestovního ruchu, realizace a vyhodnocení dotazníkových šetření, tvorba studií zaměřených na interakci ekonomického a sociálního rozvoje a životního prostředí, dále pak evaluace rozvojových dokumentů, zpracovávání operačních programů a návazných dokumentů pro čerpání peněz ze strukturálních fondů a výzkumné projekty v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zkušenosti s pedagogickou činností na vysokých školách, lektorskou činností a školením, publicistikou v odborných i populárně-naučných periodikách, prací v oblasti geografického vzdělávání a didaktiky, činností průvodce cestovního ruchu a činností v neziskových organizacích.

e-mail: miskovsky@spfgroup.org tel: +420 737 487 585