Mgr. Josef Mareš

Mgr. Josef Mareš je absolvent oboru učitelství dějepisu a geografie pro střední školy na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V současnosti studuje postgraduální program sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 2011 se podílí na konzultantské činnosti především v oblasti strategického plánování rozvoje měst a regionů a v oboru cestovního ruchu. Ve vědecké praxi se zaměřuje na problematiku územního rozvoje a geografie města. Má zkušenosti s pedagogickou činností na vysoké škole, publicistikou v odborných periodikách a prací v průmyslu cestovního ruchu v zahraničních destinacích.

e-mail: mares@spfgroup.org tel: +420 732 432 104