Mgr. Jakub Benda

Mgr. Jakub Benda je absolvent oboru regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2004 pracoval v odboru fondů evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy nejdříve jako projektový manažer programu JPD 2. Roku 2006 se stal vedoucím zpracovatelského týmu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost při jeho vyjednávání s Evropskou komisí a od roku 2007 byl programovým manažerem zodpovědným za oblast rozvoje veřejné dopravy, revitalizace území a využívání obnovitelných zdrojů energií v rámci tohoto operačního programu. Od roku 2009 působí v oblasti regionálního rozvoje a strategického plánování.

e-mail: benda@spfgroup.org, tel. +420 605 735 929