Mgr. Gabriela Šulmanová

Mgr. Gabriela Šulmanová je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru sociální geografie a regionálního rozvoje. Od roku 2008 působí jako konzultantka. Specializuje se na problematiku politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, regionální politiky ČR, evaluací a projektový management. Od roku 1999 působí v oblasti přípravy programových, prováděcích a implementačních dokumentů pro využívání fondů Evropské unie včetně přípravy příslušných pravidel pro žadatele. Do přípravy na programovací období 2007-2013 se zapojila jako manažer projektů ex-ante evaluace programových dokumentů a zpracování dílčích částí vybraných operačních programů. Během své praxe působila rovněž na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu zemědělství v oblasti přípravy a řízení čerpání prostředků z EU. V současné době se zabývá rovněž organizačním poradenstvím a optimalizací procesů v organizacích veřejné správy.

e-mail: sulmanova@spfgroup.org, tel. +420 777 630 585