Jiří Třešňák

Jiří Třešňák absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor veřejná správa a regionální rozvoj Provozně ekonomické fakulty. Od roku 2006 pracoval na Řídicím orgánu Společného regionálního operačního programu a posléze Integrovaného operačního programu se specializací na kontrolu žádostí o platbu a administraci souhrnných žádostí a certifikací. Od roku 2011 působí v oblasti konzultačních služeb jako externí pracovník.

e-mail: tresnak@spfgroup.orgTel. +420 775 347 596