Ing. Vlastimil Smolka

Ing. Vlastimil Smolka je absolventem ČVUT Praha, fakulty elektrotechniky. Od roku 1998 působil na manažerských pozicích v nadnárodních společnostech Philips, Bosch, Tyco a Vinci Energies. Jako jednatel společnosti Bosch Security Systems, s.r.o. a později TPI, s.r.o. se věnoval zavádění systémů řízení kvality a komplexnímu řízení projektů. Od roku 2008 je konzultantem především pro oblast životního prostředí. Těžištěm jeho činnosti je příprava projektů v rámci Operačního programu životní prostředí včetně průběžné podpory klientů, je expertem na optimalizaci bodového hodnocení předkládaných projektů a na přípravu zadávací dokumentace pro výběrová řízení.

e-mail: vlastimil.smolka@volny.czTel. +420 724 521 178