Ing. Tereza Bendová

Ing. Tereza Bendová působí v oblasti regionálního rozvoje a dotační politiky od roku 2008, kdy začala pracovat v odboru fondů evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy a to jako finanční manažerka zodpovědná za oblast rozvoje veřejné dopravy, revitalizace území a využívání obnovitelných zdrojů energií v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Je absolventkou magisterského studia na Českém vysokém učení technickém v Praze, obor management a ekonomie ve stavebnictví. V letech 2003 – 2008 pracovala jako ekonom staveb ve společnosti Metrostav a.s.. Od roku 2017 spolupracuje s týmem SPF Group jako konzultant a zpracovatel žádostí o dotace včetně administrace schválených dotačních projektů.

e-mail: tbendova@spfgroup.orgtel.: +420 604 181 409