Ing. Petr Honskus - jednatel

Ing. Petr Honskus je absolventem VŠCHT Praha, od roku 2004 jednatelem SPF Group. Od roku 1995 působí jako konzultant se specializací na strategické poradenství a na identifikaci, přípravu a financování projektů z externích finančních zdrojů. Dlouhodobě se zabývá především projekty z oblasti řízení kvality životního prostředí, environmentální infrastruktury, územních aspektů ochrany životního prostředí a přípravou environmentální legislativy (ochrana ovzduší, integrovaná prevence). Podílí se na zpracování programovacích dokumentů zejména ve vazbě na fondy EU a na řízení projektů podávaných do těchto fondů. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky vedl nebo byl členem týmu řady projektů realizovaných ve Vietnamu. Je členem poradního sboru ministra životního prostředí pro otázky ochrany ovzduší a členem rozkladové komise ministra životního prostředí. Je jmenován vedoucím Národní technické pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci integrované prevence - EIIPCB, Sevilla a působí v technické pracovní skupině pro zvláště velká spalovací zařízení a v technické pracovní skupině pro ekonomii a mezisložkové vlivy.

e-mail: honskus@spfgroup.orgtel.: +420 606 686 997