Ing. Markéta Bendová, Ph.D.

Ing. Markéta Bendová, Ph.D. působí v oblasti regionálního rozvoje a dotační politiky od roku 2007. Je absolventkou magisterského a navazujícího doktorského studia na České zemědělské univerzitě v Praze. V minulosti působila jako odborný referent na Ministerstvu zemědělství ČR v odboru koncepcí rozvoje venkova, kde se podílela na administraci dotačního programu LEADER ČR. Později pracovala na pozici projektového manažera v odboru fondů EU na Magistrátu hlavního města Prahy, kde se zapojila do administrace dotačního programu JPD3. Od roku 2009 pracuje jako nezávislý konzultant a projektový manažer pro široké spektrum dotačních programů zejména z evropských zdrojů. Vedle přípravy projektových žádostí, zpracování studií proveditelnosti a vlastní administrace podpořených projektů se rovněž věnuje školení v oblasti projektového managementu. Zapojuje se také do projektů v oblasti organizačního poradenství či evaluací.

e-mail: bendova@spfgroup.org, tel. +420 721 350 536