Ing. Jiří Wiesner, MBA - jednatel

Ing. Jiří Wiesner, MBA je absolventem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2004 je konzultantem a jednatelem SPF Group, dříve působil jako ředitel Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s., ředitel Euro Centra Ústí nad Labem a jako referent Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem v oblasti nabídky ploch pro podnikání. V letech 1997 a 1998 absolvoval pracovní pobyt v Austrálii. Od roku 2004 působí jako konzultant v oblasti regionálního rozvoje. V rámci činnosti SPF Group se zaměřuje na přípravu a následné řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů. Od roku 2004 po současnost je přímo odpovědný za zpracování žádostí a následnou administraci/řízení investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z ERDF a ESF v celkové výši přes 10 mld. Kč. Od roku 2016 se coby partner podílí na rozvoji společnosti SPF Competence plus s cílem posílit její roli v oblasti mezinárodních projektů.

e-mail: wiesner@spfgroup.org, tel.: +420 603 345 391