Ing. Jaroslav Kreuz

Ing. Jaroslav Kreuz je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru hospodářská politika. V současnosti studuje postgraduální program Environmentální studia na Univerzitě Karlově, Fakulta humanitních studií. Dlouhodobě spolupracuje s týmem SPF Group jako externí konzultant. Profesní pozornost zaměřuje především na ekonomické analýzy environmentálních projektů, možnosti a omezení environmentálního managementu a strategické hodnocení efektů environmentální legislativy. Je tajemníkem české Technické pracovní skupiny pro ekonomii a mezisložkové vlivy při IPPC Fóru. Na VŠE se podílí na výuce předmětů environmentální ekonomie a na řešení výzkumných projektů.

e-mail: jaroslav.kreuz@gmail.com, tel. +420 776 245 307