Ing. Jana Tučková

Ing. Jana Tučková je absolventkou Technické univerzity Ostrava - VŠB, obor informační a systémový management, komerční inženýrství. V období 1999 - 2008 pracovala na různých pozicích v oblasti real estate, správy majetku, developerských projektů, akviziční činnosti pro různé zaměstnavatele (např. PLUS – DISCOUNT spol.s r.o., Praha - akvizitor pro oblast Čechy, Krajský úřad Ústeckého kraje - vedoucí oddělení nakládání s majetkem kraje). Od roku 2008 působí v oblasti zpracování žádostí o dotace z národních i evropských zdrojů, administraci a řízení investičních projektů (v celkové výši přes 3,5 mld. Kč) pro veřejný i soukromý sektor, včetně problematiky prevence chyb v realizaci projektů a jejich udržitelnosti. Od října 2013 spolupracuje s týmem SPF Group jako konzultant a zpracovatel žádostí o dotace včetně administrace schválených dotačních projektů.

e-mail: tuckova@spfgroup.orgTel. +420 733 542 876