Ing. Jan Vojtek - jednatel

Ing. Jan Vojtek vystudoval obor Ekonomika a řízení na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 1994 dokončil postgraduální studium v oboru Management veřejné správy v Masarykově ústavu ČVUT. V  roce 1994 absolvoval v USA měsíční kurs na téma Venture Capital – Seed for Economic Growth (Financial and Eng. Training Institute, Washington, D.C.) V roce 1999 absolvoval stáž zaměřenou na regionální a prostorové plánování v Haagu.V letech 1993 – 1999 vedl Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem. Od roku 1999 pracoval jako samostatný konzultant v oblasti strategického plánování regionálního a místního rozvoje a přípravy ČR na využívání finanční pomoci ze strukturálních fondů. V letech 2003 – 2004 působil např. jako regionální koordinátor projektu Finalising of Structures and Measures to Increase the Absorption Capacity at the National and Regional Levels for the consortium led by ECORYS Nederland BV. Od roku 2004 je jednatelem společnosti SPF Group, kde je zodpovědný za oblast strategického plánování a evaluací programů financovaných ze strukturálních fondů EU. V roli konzultanta vedl např. projektový tým zpracovávající Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Podílel se na zpracování strategických plánů řady českých města a regionů. Od roku 2016 se coby partner podílí na rozvoji společnosti SPF Competence plus s cílem posílit její roli v oblasti mezinárodních projektů.

e-mail: vojtek@spfgroup.org, tel.: +420 777 072 307