Ing. Iveta Holá

Ing. Iveta Holá je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor veřejná správa, regionální rozvoj národohospodářské fakulty. Od roku 2004 pracovala jako projektový manager Sekretariátu regionální rady NUTS II Střední Čechy se specializací na projekty sociální integrace a veřejné služby. Od roku 2008 byla pověřená vedením oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady NUTS II Střední Čechy. Za jejího vedení se podařilo zhodnotit přes 250 projektových žádostí. Od roku 2009 působí v oblasti konzultačních služeb jako externí pracovník.

e-mail: hola@spfgroup.org, tel. +420 605 170 421