Bc. Ladislav Marek

Bc. Ladislav Marek je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru sociální a pastorační práce. Dlouhodobě se zabývá procesy strategického řízení, zejména v oblasti plánování sociálních služeb. Je certifikovaným metodikem MPSV ČR pro plánování sociálních služeb a financování sociálních služeb, v této oblasti se podílel na tvorbě metodických materiálů. Část své profesní kariéry strávil jako sociální pracovník s dětmi ulice v Bukurešti v Rumunsku. Má praktické zkušenosti se sociální prací v rámci veřejné správy a neziskového sektoru, kdy pracoval jako kurátor pro mládež a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V období 2004-2010 zaváděl na MČ Praha 12 systém čerpání finančních prostředků z EU a dalších programů (JPD 2, JPD 3, OPPK, Norské fondy atd.). V letech 2010 -2012 působil jako ředitel neziskové organizace zabývající se rozvojem participačních procesů v oblasti plánování sociálních služeb (GI projekt o.p.s.). Má manažerské zkušenosti z veřejné správy, kde pracoval v letech 2012-2016 jako vedoucí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12.

e-mail: marek@spfgroup.orgTel. +420 702 064 653