Strategické plánování

Současný globalizovaný svět se vyznačuje stále rostoucí mobilitou lidských zdrojů, výroby i kapitálu. Jednotlivé regiony a města tak mezi sebou „soutěží“ o to, kdo nabídne lepší podmínky pro investory, návštěvníky i nové obyvatele. Podstatnou výzvou pro místní a regionální samosprávu se stává posílení atraktivity měst a regionů prostřednictvím vytváření příznivých a vyvážených podmínek pro jednotlivé aktivity. V kombinaci s tím je ve srovnání s dřívějším akcentem na atrakci vnějších zdrojů (zahraniční investice, velké dopravní stavby) kladen silný důraz na zvyšování kvality fyzického prostředí a stimulaci vnitřních zdrojů (finančních, lidských) neboli sociálního kapitálu daného území při ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Dlouhodobě udržitelný rozvoj měst a regionů proto vyžaduje kvalitní, promyšlené a koncepční řízení sociálního a ekonomického rozvoje území. To je spojeno s rozšířením metod strategického a projektového řízení, které jsou dnes stále ve větší míře využívány nejenom v sektoru firem, ale také místní a regionální samosprávou. Strategické plánování rozvoje obcí, měst, mikroregionů a krajů dnes využívá jak metody a nástroje dříve dominujícího expertního přístupu (dominantní role externího zpracovatele), tak pozdějšího přístupu komunitního (převaha zapojení místních obyvatel a dalších subjektů). Při přípravě a řízení strategických plánů nebo rozvojových programů nabízí SPF Group svým klientům služby, které mj. zahrnují:

  • zpracování strategických plánů, koncepčních dokumentů a programů vč. procesu jejich přípravy
  • územní a odvětvové analýzy (např. pro oblasti cestovního ruchu, školství
  • kvalitativní a kvantitativní průzkumy mezi obyvateli, návštěvníky, firmami a subjekty v předmětném
  • přípravu projektových databází a akčních
  • dotační audity, vyhodnocení projektové připravenosti a absorpční municipalit (viz také sekce Příprava na evropské fondy 2014+)
  • odborná školení v oblasti strategického plánování a projektového řízení
  • moderování workshopů, fokusních skupin, komunitních setkání, diskusních fór a veřejných projednání zaměřených na oblast místního a regionálního rozvoje

Odpovědný jednatel

Ing. Jan Vojtek

e-mail  vojtek@spfgroup.org
tel. +420 777 072 307