Řízení procesů veřejné správy

Procesní řízení založeno na zmapování všech procesů a činností prováděných v organizaci. Výsledný přehled je pak nástrojem umožňujících plánová a kontrolu provádění procesů a činností a jejich efektivní řízení tak, aby bylo dosaženo vysoké úrovně výkonnosti organizace. Procesní řízení tak nachází své místo nejen v soukromé sféře, ale i u orgánů veřejné správy, kterým napomáhá optimalizovat jejich činnost, zaměřit se na kvalitu poskytovaných služeb a přizpůsobit se novým potřebám a změnám.

U veřejné správy se v současné době často setkáváme s nedostatky v řízení kvality a efektivity fungování jednotlivých institucí, což je v rozporu s obecnou snahou o efektivní a vstřícnou veřejnou správu v souladu s principem „smart administration“. Klíčovým tématem, které souvisí s modernizací veřejné správy, je proto efektivní management institucí veřejné správy vč. zavedení, resp. optimalizace procesního řízení.

V oblasti procesního řízení nabízí SPF Group svým klientům na různých úrovních veřejné správy služby v oblasti optimalizace procesů, které mj. zahrnují:

  • analýzu stavu fungování činností/procesů v organizaci a procesního prostředí organizace vč. přehledného grafického zpracování a vyhodnocení slabých míst v procesech
  • zpracování návrhu doporučení na zlepšení procesního řízení organizace, optimalizaci využití kapacit organizace a cílového stavu procesů
  • průběžnou podporu při zavádění procesních a organizačních změn
  • odborná školení zaměstnanců organizace v oblasti procesního řízení

Významným tématem především pro města a obce je rovněž procesní uchopení realizace svých koncepčních dokumentů. SPF Group svým klientům v této oblasti nabízí navržení systematického způsobu řízení příslušných procesů a vypracování řídící dokumentace v následujících oblastech:

  • strategické řízení
  • projektové řízení
  • finanční řízení

Procesní řízení se rovněž hojně využívá v oblasti implementace dotačních programů a dalších nástrojů podporujících rozvoj regionů. SPF Group v této oblasti nabízí zpracování či optimalizaci:

  • operačních manuálů řídících orgánů a zprostředkujících subjektů
  • interních postupů nositelů integrovaných strategií a dalších institucí podílejících se na implementaci ESIF

Odpovědný jednatel

Ing. Jan Vojtek

e-mail  vojtek@spfgroup.org
tel. +420 777 072 307