Příprava žádostí a realizace projektů - Reference

Od roku 2004 společnost připravila a administrovala více něž 450 projektů podpořených v rámci evropských fondů s celkovým obratem přesahujícím částku 16 mld. Kč.

Zaměřujeme se zejména na realizace infrastrukturních projektů v oblasti rozvoje dopravy (páteřní dopravní sítě, energetické úspory ve stanicích metra, budování vodíkových stanic, nákupy autobusů, telematika ad.), cestovního ruchu, kultury a životního prostředí, stejně tak jako na neinvestiční projekty z oblasti vzdělávání a školství.

V roce 2020 byla zahájena příprava projektů na období 2021+ s cílem zajistit jejich financování prostřednictvím některého z následujících finančních zdrojů: REACT – EU, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Fond spravedlivé transformace, Evropský sociální fond, Modernizační fond ad.

Aktuálně společnost připravuje či administruje následující klíčové projekty (nejedná se o kompletní výčet):

 

OP Doprava:

 • Tramvajová smyčka Zahradní město
 • Telematika Mladá Boleslav
 • Výstavba vodíkové plnící stanice v Ústí nad Labem
 • Výstavba vodíkové plnící stanice Janov

 

OP Praha Pól růstu ČR:

 • Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) – linka 140, DP Praha
 • Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí, DP Praha
 • Modernizace osvětlení tunelů KC – HA, DP Praha
 • Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Smíchovské nádraží, DP Praha
 • Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Můstek A, DP Praha
 • Komunitní centrum Kunratice
 • Modernizace učeben ZŠ Na Balabence a ZŠ Špitálská, Praha 9
 • Modernizace učeben ZŠ Meteorologická Praha Libuš
 • Modernizace učeben ZŠ T.G.M, Praha 12

 

IROP:

 • Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna
 • Stará Boleslav – kolébka české státnosti – kostel sv. Václava
 • Svatý Bartoloměj – Kolínský gotický skvost
 • Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě
 • Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu
 • Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna
 • Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Obnova muzea v Krupce včetně expozic

 

OP Zaměstnanost:

 • Program rozvoje Ústeckého kraje – Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje
 • Efektivní řízení na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí

 

OP Životní prostředí:

 

Fondy EHP 2014-2021

 • Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu, Ústecký kraj

 

REACT-EU

 • příprava 9 projektů na přístrojové vybavení nemocnic