Příprava žádostí a realizace projektů - Reference

Od roku 2004 společnost připravila a administrovala více něž 400 projektů podpořených v rámci Strukturálních fondů EU s celkovým obratem přesahující částku 12 mld. Kč.

Zaměřujeme se zejména na realizace infrastrukturních projektů z oblasti rozvoje dopravy, cestovního ruchu, kultury a životního prostředí, stejně tak jako na neinvestiční projekty z oblasti vzdělávání.

V letošním roce disponujeme aktuálními referencemi z oblasti přípravy projektů předkládaných v rámci IROP, OP Praha pól růstu ČR, OP Doprava, SFDI a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zároveň probíhá ze strany členů našeho realizačního týmu administrace (projektové řízení) více než 50 projektů, které získali finanční podporu z uvedených operačních programů.