Mezinárodní projekty - Reference

Projekt DRIM a Podunajský Kompas

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení možností integrace cizinců v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Maďarsku. Hlavním výstupem projektu je elektronická informační platforma (http://cz.danubecompass.org/), která slouží jako zdroj informací, které mohou využít nově příchozí cizinci na území všech zapojených států. Naleznou zde nejen aktuální informace o způsobu legalizace pobytu či azylové politice v zapojených zemích, ale například i o daňovém systému, rodinné politice, školství, pracovním právu, kulturních, etických a společenských zvyklostech atd. Unikátnost projektu DRIM spočívá nejen v množství zapojených zemí, ale i v tom, že informační platforma všech těchto zemí je zveřejněna na jednom místě. Podunajský Kompas je vytvořen v jazycích těch skupin přistěhovalců, kteří do dané země přicházejí nejčastěji. V Česku je Podunajský Kompas, kromě češtiny, také v angličtině, ukrajinštině, vietnamštině a ruštině.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroje pro předvstupní asistenci II). Hlavním partnerem projektu v Česku byla společnost SPF Group, s.r.o., která se podílela na tvorbě výstupů projektu a odpovídala za zpracování strategických rozvojových podkladů zaměřených na udržitelnost výstupů projektu.

Více informací o projektu naleznete zde: http://www.interreg-danube.eu/drim.