Zpracováváme rozvojovou studii pro regiony Rychnovsko / Kvasiny

SPF Group je zpracovatelem rozvojové studie Rychnovska, jejímž iniciátorem je automobilka Škoda Auto, závod Kvasiny. Studie reaguje na dynamický rozvoj a proměny regionu v souvislosti s růstem podniku, který vyvolává nároky na pracovní síly, infrastrukturu, občanskou vybavenost a bydlení. Studie je několikátým výsledkem spolupráce mezi podnikem Škoda Auto, resp. Nadačním fondem Škoda Auto, a SPF Group.