Zpracování žádosti do OP PPR

Byla  zpracována a zaregistrována žádost o podporu z OP PPR, reg. č. projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002280. - Modernizace osvětlení tunelů KC-HA