Žádosti v novém Operačním programu životní prostředí

Zpracovali jsme žádosti v PO1, PO3 a PO4 v rámci OPŽP2014+. Nabyté zkušenosti s novým ISKP14+ nám umožní poskytovat naše služby ve standardu, jako tomu bylo ve dvou předcházejících programovacích obdobích.