Výstavba vodíkové plnící stanice v Litvínově – Janově

Společnost SPF Group, s.r.o. zpracovala pro ENERGO Tušimice s.r.o. žádost o dotaci v rámci 81. výzvy Operačního programu Doprava. Projekt se umístil jako 1. v pořadí, byl podpořen k financování v plné výši a čeká na vydání Rozhodnutí. SPF Group, s.r.o. zajišťuje řízení projektu i v průběhu jeho realizace. Předpokládaný termín dokončení vodíkové stanice je naplánován na prosinec 2022.