Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027

Společnost SPF Group, s.r.o. ve spolupráci s firmou NDCON, s.r.o. zahajuje realizaci projektu Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027. Zadavatelem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Projekt je rozdělen na dvě zakázky, přičemž obě zakázky se našemu konsorciu podařilo vysoutěžit navzdory velké konkurenci. Cílem projektu je vyhodnotit úspěšnost a efektivitu projektů v oblasti výstavby a modernizace celostátní silniční a železniční infrastruktury i ve všech ostatních oblastech podpory Operačního programu doprava 2014-2020. Na základě učiněných zjištění budeme v rámci projektu navrhovat opatření ke zvýšení efektivity podpory a implementace Operačního programu doprava pro nové období 2021-2027."