Technika pro IZS

Společnost SPF Group, s.r.o. podala v první polovině roku 2016 celkem projektových žádostí do výzvy č. 19 IROP. Jednalo se o projektové žádosti nákupu velkokapacitních požárních cisteren na dopravu vody pro jednotky SDH Bakov nad Jizerou, Kněžmost, atd. Projekty jsou v současné době v realizaci.