Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží

Zpracováváme rozvojovou studii pro brownfield kolem děčínského východního nádraží. Na projektu se podílejí naši externí spolupracovníci ze Studia acht a dále specialisté na urbanismus, dopravní plánování a legislativu. Úkolem tohoto multioborového týmu je připravit návrh transformace prostoru kolejiště, které bude rekonstruováno a zúženo, a přilehlých budov. Součástí studie je podrobný urbanistický, architektonický, legislativní, infrastrukturní, environmentální a socioekonomický rozbor území a zjištění postojů vlastníků nemovitostí a dalších relevantních institucí (Statutární město Děčín, Ústecký kraj, ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí, kultury a místního rozvoje, hospodářská komora, místní firmy aj.). Druhá část studie bude představovat návrh transformace území zahrnující jak jeho urbanistické a architektonické řešení, tak i funkční využití, organizační zajištění a možné zdroje financování. Zpracování studie je prostřednictvím MMR podpořeno z vládního programu RE:START, zadavatelem studie je Statutární město Děčín.