Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. – žádost a administrace

Naše společnost zpracovala žádost o dotaci a následně zajistila úspěšnou administraci projektu "Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.". projekt spolufinancovaný z IROP s celkovými náklady 122 mil Kč.

 

Nový depozitář

 

První prohlídka