Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Od května 2016 zajišťuje SPF Group pro Ústecký kraj zpracování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Střednědobá strategie reaguje na potřebu aktualizace předchozí, postupně zastarávající verze tohoto dokumentu, na potřebu stanovení priorit kraje pro projekty ESIF ve zbývající části programovacího období 2014–20 (z něhož bude možné čerpat peníze až do roku 2023), potřebu vymezení problémových regionů kraje danou českou legislativou a provázání strategie s nadřazeným národním strategiemi (Politiky územního rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020). S ohledem na tyto vstupní parametry bude Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 zpracována především na úrovni vize a obecnějších opatření, ale s důrazem na jejich územní, resp. regionální dimenzi. Strategie by měla být dokončena počátkem roku 2017 a schválena po dokončení procesu SEA do června 2017.