Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021-2025

Dokončili jsme analytickou část strategie rozvoje cestovního ruchu pro Ústecký kraj. Na návrhové části budeme spolupracovat s destinačními organizacemi a dalšími partnery v kraji.  Návrhová část zohlední investiční priority kraje, marketingové zacílení krajských kampaní i změny v odvětví cestovního ruchu vyvolané restrikcemi cestování v souvislosti s šířením koronaviru.