Strategie rozvoje bydlení Pardubice

Ve spolupráci s kolegy z architektonického studia Acht jsme zpracovali strategii rozvoje bydlení pro Statutární město Pardubice. Smyslem práce bylo identifikovat kritická místa v oblasti bydlení ve městě a navrhnout kroky, které umožní tento sektor rozvíjet. Téma zahrnuje jak nabídku obecního bydlení a sociální bydlení, tak i širší vztahy a formování urbanistické struktury města.