Strategie města Karlovy Vary

SPF Group se podílí na procesu přípravy strategie Karlovy Vary. V roce 2019 jsme zpracovávali sadu podpůrných analýz pro navržené rozvojové priority. Nyní v roce 2021 budeme Statutárnímu městu Karlovy Vary pomáhat při návrhu opatření, a to i na základě závěrů realizovaných workshopů s osobnostmi města a zástupci významných místních organizací.