Revitalizace vybraných památek

Společnost SPF Group, s.r.o. podala v dubnu 2016 dvě projektové žádosti do č. 13 IROP. Dané projektové záměry cílí na revitalizaci významných památek v Prachaticích a revitalizaci Mariánského komplexu, Stará Boleslav. V současné době připravujeme další žádosti do daného SC.