První úspěšné žádosti z IROP

V průběhu jara jsme zpracovali 5 žádostí z 19. výzvy IROP velkokapacitních požárních cisteren pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí ve Středočeském kraji. Pro 4 z těchto žádostí již bylo vydáno rozhodnutí a zahájena realizace projektu.